Název kroužku Vedoucí kroužku den čas místo
Příprava biřmovanců Kuchař Radim pondělí 15:30-16:30 čajovna DM
Start do života církve Kuchař Radim čtvrtek 16:00-17:00 předsálí bytů na DM