Název kroužku Vedoucí kroužku den čas místo
První pomoc I. Hruboš Ondřej středa 15:30-17:00 čajovna a okolí SGV
První pomoc II. Hruboš Ondřej čtvrtek 16:00-17:30 čajovna a okolí SGV
Outdoor Hruboš Ondřej pondělí 16:00-17:30 okolí SGV
Historický šerm Škařupová Lucie úterý 16:00-17:00 zahrady SGV, Slovanský sál
Animátoři SGV Petrucha Lukáš úterý 16:00-17:00 sborovna
Roveři Vagundová Michaela čtvrtek 16:00-17:00 les, příroda, čajovna
Příběhy bezpráví Kletvík Jan dle domluvy dle domluvy dle domluvy
Vaření Štulír Petr pondělí 16:00-17:30 klub